Juridiskā informācija

VIETNES ĪPAŠNIEKS

L'Oreal Baltic SIA
Citadeles 12 (5. stāvs)
Rīga, LV-1010, Latvija
Reģ. Nr. 0003492814
VAT Nr. LV 40003492814

Tālrunis: +371 80 000 222
E-pasts: service_lv@loreal.com

 

Uz vietni attiecināmās intelektuālā un rūpnieciskā īpašuma tiesības

Kérastase interneta vietne ir intelektuāls īpašums, ko aizsargā likumi par intelektuālo īpašumu. Gan vietne, gan tās komponentes – tādas kā preču zīmes, logo, fotogrāfijas, attēli, ilustrācijas, teksti, videoklipi u. c. – ir ekskluzīvs Kérastase īpašums, un tikai Kérastase ir pilnvarots izmantot saistītās intelektuālā īpašuma tiesības un nemateriālās personīgās tiesības. Kérastase nepiešķir nekādas licences vai jebkādas citas tiesības kā vienīgi tiesības uz Vietnes lietošanu konsultatīvos nolūkos. Jebkuru vietnē publicēto dokumentu reproducēšana atļauta vienīgi, lai sniegtu informāciju personīgai un privātai lietošanai. Jebkura Vietnes vai tās komponenšu, vai jebkura cita materiāla reproducēšana un reprezentācija – pilnīga vai daļēja – citiem mērķiem, proti, komerciālos nolūkos, ir stingri aizliegta. Hiperteksta saišu uz Kérastase interneta vietni izveide var tikt īstenota tikai ar iepriekšēju Kérastase rakstisku atļauju. Kérastase neuzņemas nekādu atbildību attiecībā uz saturu, reklāmu, produktiem vai pakalpojumiem, kas pieejami vietnēs, kas saistītas ar šo Vietni. Jebkuri autorizācijas pieprasījumi jāsūta uz sekojošu e-pastu: KerastaseBaltics@loreal.com. Jebkura neatļauta izmantošana ir pārkāpums, par kuru var iestāties kriminālatbildība.

 

VIETNES IZMANTOŠANA

1. Mājas lapas satura izmantošana:
Kérastase rūpējas par vietnes satura aktualitāti un tiecas nodrošināt Lietotāju ar korektu informāciju, tomēr Lietotājs apzinās, ka informācijas un datu pārraides tehniskā uzticamība Internetā ir relatīva, jo, kā iepriekš minēts, dati un informācija cirkulē izteikti heterogēnos tīklos. Līdz ar to Kérastase nevar garantēt datu, ko satur lapa, akurātumu. Par jebkurām kļūdām vai trūkumiem jāziņo, rakstot uz sekojošu e-pasta adresi: KerastaseBaltics@loreal.com.

2. Mājas lapas pieejamība:
Kaut arī Kérastase tiecas saglabāt vietnes pieejamību, pienākums nodrošināt specifisku pieejamības līmeni nav Kérastase saistošs. Ar šo tiek noteikts, ka lapas pieejamība var būt traucēta uzturēšanas darbu laikā, jauninājumu ieviešanas nolūkos vai jebkura cita – galvenokārt tehniska – iemesla dēļ. Kérastase nekādos apstākļos nenes atbildību par šāda veida traucējumiem un par jebkādām sekām, ko tie var radīt vietnes Lietotājam.

3. Vietnē ievietotās hiperteksta saites:
Vietnē ievietotās hiperteksta saites var aizvest Lietotāju uz dažādu partneru mājas lapām. Ar šo tiek atrunāts, ka Kérastase nav pārbaudījis visas šīs mājas lapas, ja tādas ir, uz kurām ved Kérastase mājas lapa, to saturu vai informāciju, ko satur minētās vietnes, un tādēļ neuzņemas nekādu atbildību attiecībā uz šo vietņu saturu un šīs informācijas Lietotāja izmantošanu. Par šo vietņu izmantošanu atbildīgs tikai Lietotājs.

4. Izmaiņas Vietnes izmantošanas noteikumos:
Kérastase var ievērojami mainīt šos vietnes izmantošanas noteikumus jebkurā laikā atbilstoši jaunām regulām vai likumiem, kā arī ar mērķi pilnveidot Vietnes izmantošanu. Jebkuras izmaiņas jāiekļauj šajos Vietnes izmantošanas noteikumos.

Uz lapas sākumu